Obituário

ARAPONGAS

.

EDGAR GOUVEIA, 74 ANOS 

MYAKE KANAME, 93 ANOS